show all

PARADOX: Sociálně angažovaný design

Co je sociálně angažovaný design? Jaký má design potenciál v oblasti environmentální udržitelnosti a společenské změny?

12 May Wed
18:00 CEST

WATCH
#design #kritika #společnost

Co je sociálně angažovaný design? Jaký má design potenciál v oblasti environmentální udržitelnosti a společenské změny? Naivní idea o designu jakožto univerzálním řešení komplexních společenských problémů se kvůli nevydařeným projektům typu design thinking, ze kterých se stal prachobyčejný zisk generující business-as-usual, ukázala jako nesmyslná. Má-li být design užitečným nástrojem společenských změn, musí umět reflektovat problémy v jejich konkrétním kontextu: zapojovat do procesu lidi, kteří jsou daným problémem ovlivněni, podporovat jejich schopnosti na problém reagovat a umožňovat jim, aby byli aktivní součástí navrhování možných řešení.

Debatu bude moderovat Kateřina Přidalová – teoretička designu, pedagožka a publicistka se zaměřením na kreativně-kulturní odvětví. V květnu 2021 vychází její kniha Co je vlastně design?.

Katarína Balážiková

Katarína Balážiková is a graphic designer living and working in Bratislava. She finished the degree ArtD in Visual Communication at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. Her research focused on critical practice in graphic design and visual communication. Recently she is teaching her own course called Critic – Critical Practice in Graphic Design at the Department of Visual Communication. It focuses on support and development of critical projects of students reflecting social environment. Katarína is also an initiator of the project Critical Daily - an online zine about critical practice in graphic design.

Katarína Balážiková je grafická designérka žijící a pracující v Bratislavě. Vystudovala vizuální komunikaci na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Ve svém výzkumu se zaměřuje na kritickou praxi v grafickém designu a vizuální komunikaci. Vyučuje na katedře Vizuální komunikace kurz s názvem Kritika – kritická praxe v grafickém designu. Je spoluzakladatelkou Open Design Network – sítě nezávislých grafických designérů a Open Design Studio, které řeší kritická témata pomocí nástrojů vizuální komunikace. Katarína je také iniciátorkou projektu Critical Daily - online zinu o kritické praxi v grafickém designu.

Roman Novotný

Roman Novotný pedagogicky působí při Kabinetu informačních studií a knihovnictví FF MU, kde je součástí projektu Sociální inovace v knihovnách a zároveň je studentem doktorského studia Digitální kultura a kreativní průmysly. Věnuje se otázkám spojeným s designovou teorií a praxí, designového myšlení, urbanismu a smart cities. Témata se snaží propojovat s aktuálním filosofickým myšlením spojeným se jmény jako Benjamin Bratton, Keller Easterling či spekulativními realisty.

Roman Novotný teaches at the Institute of Information Studies and Librarianship of the Faculty of Arts, Masaryk University, where he is part of the project Social Innovation in Libraries and is also a doctoral student in a program Digital Culture and Creative Industries. He deals with issues related to design theory and practice, design thinking, urbanism and smart cities. In his approach he tries to connect these themes with current philosophical thinking associated with names such as Benjamin Bratton, Keller Easterling or speculative realism.

Markéta Dolejšová

Markéta Dolejšová je výzkumice v oblasti experimentálního designu, zaměřující se na vzájemně propojené oblasti eko-sociální udržitelnosti a změn v potravinovém systému. Její experimentální tvorba využívá jídla coby výzkumného nástroje, kulturně a smyslově bohatého designového materiálu a familiárního elementu, který je součástí každodenní reality. V současnosti působí jako postdoktorantská výzkumnice na finské Aalto University, kde zkoumá transformativní potenciál umělecké a designérské tvorby (projekt CreaTures). Je spoluzakladatelkou několika kolektivů propojujících jídlo a design, mezi nimi například Feeding Food FuturesHotKarot & OpenSauce a Fermentation GutHub.

Markéta Dolejšová 
is a design researcher working across the inter-related domains of social and ecological resilience and food system transitions. Her experimental design work uses food as a research object, a culturally diverse and sensory-rich design material, and a starting point for critical thinking. She is a postdoctoral research fellow at Aalto University (FI), researching the transformative potential of creative practices (CreaTures project). She has co-founded several food and design research collectives, including Feeding Food FuturesHotKarot & OpenSauce and Fermentation GutHub