Katarína Balážiková

SK

Katarína Balážiková is a graphic designer living and working in Bratislava. She finished the degree ArtD in Visual Communication at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. Her research focused on critical practice in graphic design and visual communication. Recently she is teaching her own course called Critic – Critical Practice in Graphic Design at the Department of Visual Communication. It focuses on support and development of critical projects of students reflecting social environment. Katarína is also an initiator of the project Critical Daily – an online zine about critical practice in graphic design.

Katarína Balážiková je grafická designérka žijící a pracující v Bratislavě. Vystudovala vizuální komunikaci na Vysoké škole výtvarných umění v Bratislavě. Ve svém výzkumu se zaměřuje na kritickou praxi v grafickém designu a vizuální komunikaci. Vyučuje na katedře Vizuální komunikace kurz s názvem Kritika – kritická praxe v grafickém designu. Je spoluzakladatelkou Open Design Network – sítě nezávislých grafických designérů a Open Design Studio, které řeší kritická témata pomocí nástrojů vizuální komunikace. Katarína je také iniciátorkou projektu Critical Daily – online zinu o kritické praxi v grafickém designu.

12 May Wed 18:00 CEST

Discussion: PARADOX: Sociálně angažovaný design WATCH