Markéta Dolejšová

CZ

Markéta Dolejšová je výzkumice v oblasti experimentálního designu, zaměřující se na vzájemně propojené oblasti eko-sociální udržitelnosti a změn v potravinovém systému. Její experimentální tvorba využívá jídla coby výzkumného nástroje, kulturně a smyslově bohatého designového materiálu a familiárního elementu, který je součástí každodenní reality. V současnosti působí jako postdoktorantská výzkumnice na finské Aalto University, kde zkoumá transformativní potenciál umělecké a designérské tvorby (projekt CreaTures). Je spoluzakladatelkou několika kolektivů propojujících jídlo a design, mezi nimi například Feeding Food FuturesHotKarot & OpenSauce a Fermentation GutHub.

Markéta Dolejšová 
is a design researcher working across the inter-related domains of social and ecological resilience and food system transitions. Her experimental design work uses food as a research object, a culturally diverse and sensory-rich design material, and a starting point for critical thinking. She is a postdoctoral research fellow at Aalto University (FI), researching the transformative potential of creative practices (CreaTures project). She has co-founded several food and design research collectives, including Feeding Food FuturesHotKarot & OpenSauce and Fermentation GutHub

12 May Wed 18:00 CEST

Discussion: PARADOX: Sociálně angažovaný design WATCH