Dominika Knoblochová

CZ

Dominika Knoblochová je lektorka a aktivistka. Aktuálně spolupracuje s berlínskou neziskovou organizací Tactical Tech. Lektorsky působí v Centre současného umění DOX a v organizaci Člověk v tísni, kde vede volnočasové vzdělávací aktivity. Zaměřuje se zejména na komunitní práci s dětmi vyrůstajícími v kulturně a sociálně izolovaném prostředí. Je členkou umělecko-aktivistické skupiny Agentura De.lux a organizace RESET věnující se sociálně-ekologické transformaci společnosti.

Dominika Knoblochová is a lecturer and an activist. She currently cooperates with the Berlin non-profit organization Tactical Tech. She lectures at the DOX Center for Contemporary Art and for the organization People in Need, where she leads leisure educational activities. In her practice she focuses mainly on community work with children growing up in a culturally and socially isolated environment. She is a member of the art-activist group Agentura De.lux and the RESET organization dedicated to the socio-ecological transformation of society.

18 May Tue 16:00 CEST

Workshop: #Datamaze: Fake it!
11 May Tue 16:00 CEST

Workshop: #Datamaze: Kouzelník design