show all

#Datamaze: Fake it!

Workshop by Dominika Knoblochová

Internet na jedné straně demokratizoval přístup ke sdělovacím prostředkům, na druhou stranu spustil lavinu obsahu, který je náročné kontrolovat a který často překračuje jak hranice naší představivosti, tak našeho chápání.

18 May Tue
16:00 CEST

#fake #influencing #syntheticreality

Workshop pro mladé ve věku 13 – 18 let.

Internet a zejména sociální sítě aktivně pracují s fenoménem popularity. Čím více lajků, followerů, tweetů, příspěvků, blogů, fotek… tím větší důvěra lidí k digitální identitě. Od přelomu tisíciletí je prudký rozvoj internetu definovaný uživatelským obsahem. Tato skutečnost nastolila nová pravidla ve světě popularity. Internet na jedné straně demokratizoval přístup ke sdělovacím prostředkům, na druhou stranu spustil lavinu obsahu, který je náročné kontrolovat a který často překračuje jak hranice naší představivosti, tak našeho chápání. Internet nás nepřestává udivovat, ale zároveň i rozhořčovat. Software, který je tvořen systematickými vzorci, se zde míchá s lidskou nevyzpytatelností.

V tomto digitálním světě může být ale všechno „fake“. Jsme zde více obklopováni nejen přetvářkou a klamem, které produkují sami lidé, ale vzniká také úplně nová realia. Realita tvořená světem syntetických médií, která nás staví před nové otázky a výzvy. Jaké má ale místo faleš ve světě, kam nedosáhne internet? Make-up zkrášluje, nebo maskuje? A jak to máme my sami? Kdy lžeme a kdy zkreslujeme?

Dominika Knoblochová

Dominika Knoblochová je lektorka a aktivistka. Aktuálně spolupracuje s berlínskou neziskovou organizací Tactical Tech. Lektorsky působí v Centre současného umění DOX a v organizaci Člověk v tísni, kde vede volnočasové vzdělávací aktivity. Zaměřuje se zejména na komunitní práci s dětmi vyrůstajícími v kulturně a sociálně izolovaném prostředí. Je členkou umělecko-aktivistické skupiny Agentura De.lux a organizace RESET věnující se sociálně-ekologické transformaci společnosti.

Dominika Knoblochová is a lecturer and an activist. She currently cooperates with the Berlin non-profit organization Tactical Tech. She lectures at the DOX Center for Contemporary Art and for the organization People in Need, where she leads leisure educational activities. In her practice she focuses mainly on community work with children growing up in a culturally and socially isolated environment. She is a member of the art-activist group Agentura De.lux and the RESET organization dedicated to the socio-ecological transformation of society.