show all

Digitální imaginace

Discussion

Kulatý stůl zástupců primárně neziskových a kulturních organizací zaměřen na otázky spojené s vývojem, využíváním a přemýšlením o digitálních technologiích v rámci svého provozu.

18 May Tue
17:30 CEST

WATCH
#DigitálníImaginace

Jak používat digitální technologie a jak přemýšlet o jejich aplikaci do praxe? Jak nás v digitální imaginaci omezuje naše dosavadní zkušenost a konkrétní softwarové aplikace, které používáme každý den? Je e-mail zastaralý? Ke kulatému stolu jsme pozvali zástupce nejen neziskových a kulturních organizací, abychom nastartovali debatu o tom, jak uvažovat o použití a vývoji digitálních technologií.

Současná pandemická situace nám nastavuje přísné zrcadlo. Ukazuje nám, jak se cyklíme v problémech a v hledání řešení vedoucích k jejich odstranění. Jak máme v této nelehké době přemýšlet o digitálních technologiích? Jsme schopni využívat jejich potenciál, nebo jsme spíše oběti procesů a algoritmizovaného řízení? Co software, ovládáme ho, nebo spíše on ovládá nás? Digitální nástroje jsou příležitostí změnit způsob, jakým obýváme naši planetu. Pokud ale budeme pouze nekriticky přijímat produkty platforem, můžeme přijít o to nejdůležitější – digitální imaginaci, tedy schopnost představovat si a myslet prostřednictvím digitálních technologií.

HOSTÉ

Jan Böhm – Lékaři bez hranic

Blanka Sigmundová – Loono

Luboš Svoboda – Psí víno

Nina Wančová – Ústav informačních studií a knihovnictví, FF UK

Josef Šmída – Nadace OSF

Michal Kučerák – Centrum DOX / #datamaze